Digital school systems logotyp

Bayou, Logometrica och SchoolSoft lanserar nytt varumärke för moderbolaget DSS

STOCKHOLM (13 sep 2023) – Tre tongivande edtech-företag, Bayou, känt för produkten Tyra, Logometrica, leverantör av produkten Logos, och SchoolSoft, utökar samarbetet i deras gemensamma edtech-grupp och introducerar ett nytt varumärke för moderbolaget – Digital School Systems (DSS).  

”Marknaden för skolmjukvara är idag mycket fragmenterad och med de tre edtech-företagen under ett och samma paraply kan vi bättre möta den dynamiska och föränderliga edtech-marknadens behov”, säger Hernán Ruiz, vd för DSS.  

Edtechgruppen har tagit form de senaste tre åren genom förvärvet av Bayou 2021 och Logometrica 2022. “Bayou, Logometrica och Schoolsoft delar gemensamma kulturer, värderingar och visioner. Alla bolagen har en stark entreprenöriell grund och har som målsättning att vara de bästa i sina respektive nischer. Det var en naturlig progression att inleda ett samarbete och utnyttja varandras kompetenser. Varje företags distinkta varumärke bevaras, samtidigt som DSS som helhet drar full nytta av synergier, såsom drift, marknadsföring och försäljning. Vi vill behålla den entreprenöriella kraften i varje bolag samtidigt som vi centralt kan stödja med resurser som vanligtvis ett mycket större bolag har råd med”, fortsätter Ruiz.  

Skolsystem har haft en stabil utveckling trots det osäkra ekonomiska läget, eftersom skolplattformar och digitala verktyg underlättar, stödjer och effektiviserar skolans arbete och på så sätt bidrar till en bättre utbildning. Med denna förändring förväntas DSS bli en starkare kraft inom branschen, och Bayou, Logometrica och SchoolSoft stärker varandra både finansiellt och strategiskt.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Katarina Tour, CMO 
katarina.tour@dss.se 
+46 76 136 07 03 
 
 
 

Om DSS  

Digital School Systems (DSS) är en edtechgrupp som utvecklar SaaS-lösningar vars syfte är att underlätta skolans arbetsprocesser och därmed bidra till en bättre utbildning. DSS har 8000+ organisationer som kunder i 4 länder och levererar mjukvara från Bayou, SchoolSoft och Logometrica. Över 1,3 miljoner människor använder DSS teknik i skolans alla stadier – från förskola till vuxenutbildning.  Läs mer på dss.se

Om SchoolSoft  

SchoolSoft är en leverantör av skoladministrations- och kommunikationslösningar för skolor och utbildningsinstitutioner. SchoolSoft grundades 2003, har över 1,1 miljoner aktiva användare och finns på 2200 skolor över hela Sverige. Läs mer på schoolsoft.se

Om Bayou  

Bayou erbjuder produkten Tyra som är en komplett förskoleapp för pedagogisk arbete i förskolan, skapad för och av förskolepedagoger. Över 2000 förskolor och fritidshem använder systemet i Sverige, Norge och Spanien. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Lund. Läs mer på tyra.io

Om Logometrica  

Logometrica erbjuder mjukvaran Logos som hjälper lärare, specialpedagoger och logopeder att utvärdera elevers läsförmåga, samt att diagnosticera dyslexi. Logos är marknadsledande i Norge och Sverige. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Bryne på Norges västkust. Läs mer på logometrica.se

Läs fler nyheter