Digital school systems logotyp

SCHOOLSOFT

Helhetsstöd för skolan

SchoolSoft har allt som behövs för att hantera elevers utbildning i skolans alla stadier – från förskola till vuxenutbildning. 

Ett bolag. Fler omtyckta produkter.

Lärplattform

Det användarvänliga helhetsstödet för lärande och skolutveckling.

Elevadmin

Fullt stöd för skolans och kommunens administrativa arbetsuppgifter.

AI Schema

Automatisk schemaläggning tillsammans med Royal Schedule.

Alla administration på ett ställe

SchoolSoft ger dig en samlad bild över hela skolans verksamhet. Designat för individen, format efter skolorganisationen.

Full funktionalitet

Fulladdad med funktionalitet som kommunikation med hemmet, planering av undervisning, hämtning och lämning för fritids, betyg, elevregister, schema, kö och skolplacering, skolomsorgsavgift, myndighetsrapporter och mycket mer.

Kom igång på 30 dagar

Tröskeln till att börja använda SchoolSoft är låg, för personal såväl som föräldrar. Det finns en röd tråd i SchoolSoft som gör systemet lättanvänt tack vare ett nära samarbete med våra användare.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer om våra produkter.