Digital school systems logotyp

LOGOS

Ord för alla

Logos är Skandinaviens mest använda forskningsbaserade, digitala verktyg för att kartlägga och diagnostisera lässvårigheter och dyslexi.

Utvecklat från forskningen

Logos är ett vetenskapligt utvecklat digitalt test som används av legitimerade specialpedagoger, logopeder, psykologer, lärare och pedagoger på skolor för att kartlägga läsfärdigheter och diagnostisera lässvårigheter och dyslexi.

Det mest använda verktyget

En samlad bild ger en gedigen grund för diagnos. Logos är det mest använda verktyget vid diagnostisering av dyslexi. Systemet har standardiserats baserat på hundratals elever från årskurs 2 och uppåt. 

”Systemet är otroligt användbart på många sätt. Man får en djupgående insikt i läsprocessen hos elever med svårigheter. Logos har en fiffig struktur som gradvis ökar ansträngningen på ett smidigt sätt, vilket gör att barnen håller sig engagerade i testningens alla delar. Det är tilltalande och roligt för barnen, och de vill göra mer.”

– Liselotte Lundberg, specialpedagog på Skellefteå kommun

Kom igång snabbt

För att börja använda Logos i din verksamhet behöver du abonnera på en licens och gå en certifieringskurs. Hör av dig om du har frågor eller funderingar.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer om våra produkter.